Label » Ahlulbait » Halaman 2

Pelajaran Penting Dari Perang Khandaq 

Berbicara tentang sejarah perang khondaq yang terjadi pada tahun kelima hijrah, dan keberhasilan umat Islam menerapkan taktik penggalian parit dalam perang ini hingga membuat gagal totalnya rencana penyerbuan dari pasukan tentara kafir Quraisy beserta sekutunya dari sebagian golongan Yahudi, tidak bisa lepas dari nama Salman Al Farisi. 397 more words

Ahlulbait

Imam Shadiq As, Pemimpin Mazhab Ja’fariyah

Imam Ja’far Shadiq adalah Imam Keenam dalam hierarki dua belas Imam Maksum. Panggilannya adalah Abu Abdillah dan gelarnya yang masyhur adalah as-Shadiq, al-Fadil dan at-Tahir. Imam Shadiq adalah putra Imam Baqir, Imam Kelima, dan ibunya adalah putri dari Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar. 1,210 more words

Ahlulbait

Teladan Imam Baqir AS: Bekerja Keras


Bekerja keras merupakan salah satu ajaran Islam yang sangat ditekankan kepada umatnya. Islam menganjurkan umatnya agar selalu bekerja keras untuk mencapai keinginan dan cita-cita.

Islam mengajarkan agar manusia menjaga keseimbangan antara urusan dunia dan urusan akhirat. 475 more words

Ahlulbait

Teladan Ketegasan Dalam Diri Imam Ali As 

Imam Ali As lahir di Ka’bah pada 23 tahun 40 sebelum Hijriyyah. Ia adalah orang yang pertama beriman kepada Rasulullah Saw. Selama menjadi khalifah, ia dikenal dengan ketegasannya yang luar biasa ketika berurusan dengan kas negara. 461 more words

Ahlulbait

Makna Shalawat Allah Swt kepada Nabi Muhammad Saw 

Menurut tuturan ahli berbagai ahli seperti ahli tafsir, ahli bahasa, pensyarah hadis makna salawat adalah doa, pujian, pengagungan, penghormatan dan rahmat. Mereka menjelaskannya sebagai berikut: 742 more words

Ahlulbait

Menjadi Pengikut Sejati Ahlulbait 


“Hai Jabir! Apakah seseorang yang mengklaim dirinya sebagai pengikut kami, baginya cukup hanya mengklaim dan mengatakan demikian, “Aku adalah pecinta keluarga Rasulullah”? Demi Allah! Bukan pengikut kami kecuali orang yang bertakwa dan menaati perintah Allah. 827 more words

Ahlulbait

Meneladani Sayidah Zainab Kubra Sa 


Dengan mempelajari dan memperhatikan kehidupan para auliya Allah kita akan selalu memperoleh pelajaran kehidupan dari mereka. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengulang kembali pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari peri kehidupan Sayidah Zainab. 543 more words

Ahlulbait