NEGARA ini berada dalam era pembangunan pesat. Di bandar-bandar utama mahupun pedalaman, dapat dilihat bagaimana kawasan-kawasan yang dahulunya adalah hutan belantara, ditarah dan dijadikan sebagai kawasan pembangunan, sama ada projek perumahan, pembinaan lot kedai dan sebagainya. 670 more words