Label » Ateisme

Er Evolusjonsteorien et produkt av Guddommelig inspirasjon?

Hvis en følger argumentet til Evolusjonsfundamentalister i dag, så må en erkjenne at de forkaster alle former for “Intelligent Design” (altså “skaperkraft” som ikke kan fundamenteres i evolusjon) 204 more words

Ateisme

Beviser Richard Dawkins at Gud finnes?

Paradokset i hele argumentasjonen min, er at den hviler på at jeg var i stand til å ta “fienden” min sitt argument alvorlig, tro på det, og bygge videre på det. 399 more words

Ateisme

Finnes det noe konflikt mellom Islam, Kristendom og Vitenskap?

Noen vil påstå at Islam, Kristendom og Vitenskapen er fundamentalt uenige om de største spørsmålene. To eksempler her, er hvorvidt Jesus døde på korset, og hvorvidt Jesus Himmelske Far er den Allmektige Gud. 538 more words

Islam

Kan man Vitenskapelig forklare alle Bibelske Mirakler?

Richard Dawkins avfeier alle Mirakler som tøv. Spesielt de som stammer fra de store verdensreligionene, og mener at Mirakler ikke kan eksistere. Vel, la oss late som om han har rett, ta han alvorlig på sin påstand, og derifra studere Miraklene, fra en vitenskapelig vinkel. 750 more words

Ateisme

Spør Richard Dawkins feil spørsmål?

Richard Dawkins er verdens mest kjente Ateist. Han kaller seg selv for, sitat; “Militær Ateist”, og hans “kall” er åpenbart å forsøke å eliminere alle verdens religioner, og all… 491 more words

Ateisme

Jeg utfordrer Richard Dawkins til debatt!

For å bevise tesen min, om at jeg har oppfunnet et våpen, som kan motstå absolutt all mobbing og trakassering, utfordrer jeg herved Richard Dawkins til debatt! 367 more words

Ateisme

Overlevde Jesus sin egen Korsfestelse?

Kanskje det største Mirakelet i Bibelen, er det faktum at Jesus kravla ut av graven sin, 3 dager etter at han hadde blitt spikra fast til et kors! 1,034 more words

Magi