Label » Jihad

Mall shooting suspect had blog with picture of ISIS leader

Published September 26, 2016

FoxNews.com

Facebook Twitter livefyre Email

http://video.foxnews.com/static/p/video/app/embed/iframe/vod.html?video_id=5140543381001&_fx=y&_cparam=notitle

NOW PLAYING

Police: Mall shooting suspect legal resident from Turkey

The Turkish immigrant accused of gunning down five people at a Washington mall smirked at his first court appearance Monday even as reports revealed he had a blog with photo posts of ISIS leader Abu Bakr al-Baghdadi and Iranian Supreme Leader Ayatollah Khamenei. 214 more words

ISIS

"Sharia Is Hate"

by Supna Zaidi

Front Page Magazine
October 6, 2008

Imagine Dodger Stadium full of loud and whooping fans cheering on, not baseball, but your weekly stoning and flogging of adulterers, thieves and other errant citizens of southern California. 64 more words

Islam

Shari‘a and Violence in American Mosques

A comprehensive study of the relationship between Shari’a adherence and incitement to violence in American mosques found that mosques that segregated men from women during prayer service were more likely to contain violence-positive materials than those where men and women were not segregated. 161 more words

Islam

Monday Morning Musings with Marzulli!

Commentary & Analysis

by

L. A. Marzulli

Washington state mall shooting: FBI ‘not ruling out terrorism’ as Turkish man arrested over five killed in Macy’s… 998 more words

End Times

Mga Katangian ng Huru'l 'Ayn

​MGA IKHWAN, ALAM BA NINYO KUNG BAKIT MAY ILANG MUSLIMAH NA DI MAPIGILAN MAKARAMDAM NG SELOS SA MGA HUR’UL ‘AYN? AT ALAM BA NINYO KUNG BAKIT NAGMAMADALI MA-SHAHID ANG ILANG MGA MUJAHIDEEN DAHIL SA HUR’UL ‘AYN? 658 more words

Huwag Malungkot sa Pag-iwan Mo sa Iyong Asawa...

​HUWAG MALUNGKOT SA PAG-IWAN MO SA IYONG ASAWA PATUNGO SA JIHĀD FĪ SABĪLILLĀH…

Alamin mo na ang paghihiwalay ninyo ng iyong asawa sa bandang huli ay katiyakan (sigurado), ito ay katulad ng isang bagay na nangyari na at sa Paraiso kayo ay pagsasamahing muli, inshā Allāh. 434 more words

Ang  Pagtulog  ng  isang  Mujaahid  ay  mas Mainam pa Kaysa sa Qiyamu'l Layl ng Iba

​Ang PAGTULOG ng Isang MUJĀHID ay mas MAINAM pa KAYSA sa QIYĀMU’L LAYL (Pagdarasal sa Gabi) at PAG-AAYUNO (SAWM) sa Araw ng Iba:

Sinabi ni Safwan bin Salīm na si Abū Hurayrah (radhiyaLlāhu ‘anhu) ay nagtanong, “Kaya ba ng sinoman sa inyo ang magdasal ng tuloy-tuloy ng walang humpay at mag-sawm (ayuno) ng walang paghinto?” Wika nila, “O Abu Hurayrah, sino ang makagagawa niyan?” Wika niya, ” Isinusumpa ko sa Ngalan Niya (تعالى) na may hawak ng aking kaluluwa sa Kanyang mga Kamay: Ang Pagtulog ng isang Mujaahid ay mas mainam pa diyan!” 173 more words