Mengikut kamus Tribahasa Oxford Fajar, maksud sivik ialah ilmu tatarakyat. Kesedaran sivik bermaksud rasa tanggungjawab yang lahir secara ikhlas dalam menjaga kepentingan awam demi kebaikan bersama. 455 more words