Label » Kewangan Perniagaan

Bagaimana Memohon Bantuan Skim Zakat Berdikari Bagi Asnaf Negeri Johor ? ( Majlis Agama Islam Johor, MAIJ )

Panduan Permohonan Bantuan Skim Zakat Bagi Asnaf Yang Ingin Berdikari atau Memulakan Perniagaan Secara Kecil – Kecilan

Memenuhi syarat umum iaitu :

 • Islam
 • Warganegara Malaysia @ Penduduk tetap dengan syarat pasangan adalah warganegara Malaysia.
1,426 more words

Ibadat

Bagaimana Pengurusan Baitulmal Dilaksanakan ? (MAIK)

Baitulmal menurut bahasa berasal dari perkataan Arab dari dua kosakata iaitu Al-Bait dan Al-Mal di mana yang pertama bererti “rumah” dan kedua bererti “harta” atau ringkasnya rumah harta (Perbendaharaan). 1,617 more words

Ilmu Pengetahuan & Komunikasi

Bagaimana Memohon Bantuan Skim Zakat Perumahan Bagi Asnaf Dalam Negeri Johor ? ( Majlis Agama Islam Johor, MAIJ )

Panduan Permohonan Bantuan Skim Zakat Perumahan

Memenuhi syarat umum iaitu :

 • Islam
 • Warganegara Malaysia @ Penduduk tetap dengan syarat pasangan adalah warganegara Malaysia.
 • Bermastautin di negeri Johor  untuk tempoh 1 tahun dan ke atas…
1,405 more words

Ilmu Pengetahuan & Komunikasi

Bagaimana Memohon Bantuan Skim Zakat Sara Hidup Bulanan Bagi Asnaf Dalam Negeri Johor ? ( Majlis Agama Islam Johor, MAIJ )

Panduan Permohonan Bantuan Skim Zakat Sara Hidup Bulanan

Memenuhi syarat umum iaitu :

 • Islam
 • Warganegara Malaysia @ Penduduk tetap dengan syarat pasangan adalah warganegara Malaysia.
1,417 more words

Ilmu Pengetahuan & Komunikasi

Bagaimana Memohon Bantuan Skim Zakat Perubatan Bagi Asnaf Dalam Negeri Johor ? ( Majlis Agama Islam Johor, MAIJ )

Panduan Permohonan Bantuan Skim Zakat Perubatan

Memenuhi syarat umum iaitu :

 • Islam
 • Warganegara Malaysia @ Penduduk tetap dengan syarat pasangan adalah warganegara Malaysia.
 • Bermastautin di negeri Johor  untuk tempoh 1 tahun dan ke atas…
1,406 more words

Ilmu Pengetahuan & Komunikasi

Bagaimana Memohon Bantuan Skim Zakat Dermasiswa & Pinjaman Pelajaran Bagi Anak - Anak Negeri Johor ? (Majlis Agama Islam Johor, MAIJ )

Panduan Permohonan Bantuan Skim Zakat Dermasiswa & Pinjaman Pelajaran

Memenuhi syarat umum iaitu :

 • Islam
 • Warganegara Malaysia @ Penduduk tetap dengan syarat pasangan adalah warganegara Malaysia.
1,419 more words

Ilmu Pengetahuan & Komunikasi

Bagaimana Memohon Skim Bantuan Kebajikan Yang Diperuntukkan Oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat (Welfare) ?

Perkhidmatan bantuan kewangan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat disediakan kepada kumpulan sasar yang memerlukan supaya dapat meneruskan kelangsungan hidup dengan sempurna.

Secara prinsipnya, di dalam melaksanakan pemberian bantuan kepada rakyat, Kerajaan Malaysia tidak sesekali mengamalkan konsep Negara Kebajikan (Welfare State). 1,483 more words

Ilmu Pengetahuan & Komunikasi