Label » Kubur

Benyamin S.

Sisi tak lazim seorang Benyamin S. (1939-1995, rahimahullah) yang menolak tawaran jabatan dari Penguasa.

Sahabat Benyamin S. yang mengantarkan beliau ke Cendana (kediaman Pak Harto) menirukan jawapan beliau atas tawaran Pak Presiden Soeharto untuk Bang Ben menjadi menteri Penerangan kala itu. 162 more words

Politik

Mengingat Mati dan Menghormati Ahli Kubur

Shuhba
Mawlana Syekh Nazim al-Haqqani ق

Suatu ketika ada sekelompok orang yang membangun sebuah hotel besar bersebelahan dengan sebuah masjid. Ketika hampir selesai, mereka berkonsultasi dengan seorang ahli Yahudi, tentang bagaimana sebaiknya menjalankan hotel itu.  511 more words

Shuhbah

Apa Makna Perkataan Imam Malik Rahimahullah: “Semua orang bisa diterima dan ditolak ucapannya kecuali yang ada di dalam kubur ini (Rosul ﷺ).”

Asy-Syaikh Doktor Shalih bin Fauzan bin Abdillah Al-Fauzan Hafizhahullah

Pertanyaan :

Penanya bertanya: Syaikh yang mulia, mudah-mudahan Allah memberikan taufiq kepada Anda. Apakah perkataan Imam Malik Rahimahullah : “Semua orang bisa diterima dan ditolak ucapannya kecuali yang ada di dalam kubur ini (Rosul ﷺ)” Apakah hal tersebut dalam masalah fiqhiyyah ijtihadiyyah saja ? 87 more words

Aqidah

Apa yang Terjadi setelah Kematian?

Mawlana Syaikh Hisyam Kabbani ق
Shuhba, 10 Desember 2004
Jakarta, kediaman Bapak Tony

Ketika kalian dimasukkan ke liang kubur, orang-orang pun melemparkan tanah pada kalian.  Itu adalah sunnah. 616 more words

Shuhbah

Mencari Jalan Pulang

# Pasti Menyusul Mati …

Semoga memberi manfaat bagi sahabat yang membacanya…

“20 – 50 tahun lagi facebook akan dipenuhi akun orang mati yang masih hidup tahun ini” 490 more words

Tulisan

Alam Kubur(Barzakh)

Pada suatu majlis Al-Allamah Habib Ali Masyhur bin Muhammad bin Salim bin Hafidz bin Syekh Abubakar bin Salim (Mufti Tarim) membahas alam kubur (barzakh).
Beliau bercerita dipemakaman zambal Tarim pada abad ke-8 hijri, ada seorang soleh berziarah kepemakaman tersebut, setiap makam yang diziarahi ia mendengar sekitar 70 orang yang menyambut salamnya, intinya pada abad tersebut sudah dimakamkan disetiap makam 70 jenazah, dikarnakan setiap 40 sampai 50 tahun sekali satu makam digali lagi jika ada yang akan dimakamkan. 163 more words

Tarim