Label » Kubur

Apa yang Terjadi setelah Kematian?

Mawlana Syaikh Hisyam Kabbani ق
Shuhba, 10 Desember 2004
Jakarta, kediaman Bapak Tony

Ketika kalian dimasukkan ke liang kubur, orang-orang pun melemparkan tanah pada kalian.  Itu adalah sunnah. 616 more words

Shuhbah

Mencari Jalan Pulang

# Pasti Menyusul Mati …

Semoga memberi manfaat bagi sahabat yang membacanya…

“20 – 50 tahun lagi facebook akan dipenuhi akun orang mati yang masih hidup tahun ini” 490 more words

Tulisan

Alam Kubur(Barzakh)

Pada suatu majlis Al-Allamah Habib Ali Masyhur bin Muhammad bin Salim bin Hafidz bin Syekh Abubakar bin Salim (Mufti Tarim) membahas alam kubur (barzakh).
Beliau bercerita dipemakaman zambal Tarim pada abad ke-8 hijri, ada seorang soleh berziarah kepemakaman tersebut, setiap makam yang diziarahi ia mendengar sekitar 70 orang yang menyambut salamnya, intinya pada abad tersebut sudah dimakamkan disetiap makam 70 jenazah, dikarnakan setiap 40 sampai 50 tahun sekali satu makam digali lagi jika ada yang akan dimakamkan. 163 more words

Tarim

Masalah Ziarah Kubur [ Bahagian 3 ] (Shaykh Hisham Kabbani)

Masalah Ziarah Kubur

Bahagian 3

Oleh: Shaykh Hisham Kabbani

Sumber Asal: FB, Naqshbandiyya Nazimiyya Sufi Order of Malaysia

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1431831390459872&id=1424961801146831

AWLIYA (MUSLIM YANG BETAQWA) DI DALAM KUBUR MEREKA MEMBAWA MANFAAT KEPADA… 1,842 more words

Suhbah Shaykh Hisham Kabbani

Masalah Ziarah Kubur [ Bahagian 2 ] (Shaykh Hisham Kabbani)

Masalah Ziarah Kubur

Bahagian 2

Oleh: Shaykh Hisham Kabbani

Sumber Asal: FB, Naqshbandiyya Nazimiyya Sufi Order of Malaysia

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1431447070498304&id=1424961801146831

Bismillah al-Rahman al-Rahim.

Salah satu propaganda Wahhabi mengatakan: “Sebuah teks yang sangat asli (nas sahih) menyokong hanya untuk menziarahi maqam Nabi Muhammad (saw) dan bukan untuk orang lain.” Ini adalah pembohongan yang serius terhadap Al-Qur’an, Sunnah, Syariah dan Agama Islam! 504 more words

Suhbah Shaykh Hisham Kabbani

Masalah Ziarah Kubur [ Bahagian 1 ] (Shaykh Hisham Kabbani)

Masalah Ziarah Kubur

Bahagian 1

Oleh: Shaykh Hisham Kabbani

Sumber Asal: FB, Naqshbandiyya Nazimiyya Sufi Order of Malaysia

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1430367370606274&id=1424961801146831

MENYENTUH KUBUR DAN MENGUCUPNYA KERANA RASA CINTA… 1,191 more words

Suhbah Shaykh Hisham Kabbani

"Kafir" dan Para Moyang

Pada suatu ketika, saya dihadapkan pada pertanyaan yang membuat limbung. Banyak orang Indonesia sepertinya bisa turut bingung, sedih, atau marah bila dihadapkan pada pertanyaan serupa: “Apakah kamu berani menyebut nenek moyangmu ‘kafir’?” Apapun emosi yang muncul pada diri Anda akibat pertanyaan tersebut, bagi saya tanggapan terbaik harus keluar dari pemikiran yang berdasar(kan ajaran agama), yang dengan demikian memiliki argumen-argumen yang santun. 795 more words