Label » Program Latihan Khidmat Negara

My Life in PLKN

When I first went online to check whether I got into the Program Latihan Khidmat Negara (PLKN) also known as National Service in English, I was devastated. 1,526 more words

Fun

PLKN pentas terbaik jelaskan SCORE kepada remaja.

KAJIAN menunjukkan remaja sekarang kurang gemar membaca akhbar atau menghadiri majlis-majlis yang diadakan di kawasan kediaman mereka. Puncanya tidak menjadi persoalan penting dalam artikel ini. 582 more words

Sarawak

13-12-2010 Questions Time: On National Service

DARIPADA : TUAN WEE CHOO KEONG (WANGSA MAJU)

SOALAN:

Minta MENTERI PERTAHANAN menyatakan punca kematian pelatih Program Latihan Khidmat Negara (PLKN) semenjak bulan Disember 2003 dan apa tindakan yang diambil untuk mencapai kemalangan sifar bagi peserta dan apakan bagi tujuan untuk menggalakkan persahabatan dan kesefahaman antara pelbagai bangsa berjaya yang dicapai. 338 more words

Wee Choo Keong