Label » Taklid

Taklid Buta

Bismillahi wash shalaatu was salaamu ‘alaa Rasulillaah wa ‘alaa aalihii wa shahbihi ajma’in,

Tidak peduli apa yang orang katakan terhadapmu baik berupa cibiran maupun makian ketika engkau berbeda dengan mereka karena ketaatanmu kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala. 329 more words

Ilmu Akhirat

Jangan Taklid Buta!

Menimbang sesuatu itu bukan dilihat dari siapa yang mengatakannya tetapi dilihat dari isi ucapan yang dikatakannya. Sebagaimana oleh Ali bin Abi Thalib radhiallahu ‘anhu pernah berkata…. 180 more words

Fikroh

Kebebasan Intelektual: Hapus Taklid, Subur Tajdid

Kritikan Hamka

Prof. Hamka di dalam bukunya ‘Teguran Suci Dan Jujur Terhadap Mufti Johor’:

Kadang kala dikatakan kaum Muda tidak hormat kepada ulama, padahal yang mereka katakana ulama itu bukanlah Imam Malik atau Imam Syafie, tetapi beberapa pegawai kerajaan yang memakai serban dan jubah. 1,048 more words

Asri Yussof

Yang Peunteng Cara

Dewasa ini kita banyak melihat tokoh-tokoh ulama banyak dicaci, banyak yang dikritisi, dan banyak yang tak lagi dihormati. Ulah anak manusia ini memang sangat tidak terpuji. 422 more words

Coretan

Taklidi i Omerit ndaj Ebu Bekrit (argument pro-taklidit)

Pastaj ai transmeton përdorimin si dëshmi thënien e Omerit në lidhje me kuptimin e fjalës ‘kelaleh’ ku thotë, “Ndihem i turpëruar para Allahut ta kundërshtoj Ebu Bekrin,”[1] dhe ai përgjigjet për këtë në pesë pika: 2,683 more words

Përgënjeshtrime Të Devijantëve !!

Hadithi i njeriut me lëndim koke (argument pro-taklidit)

Pastaj (domethënë, pasi parashtron një argument tjetër më herët) ai transmeton përdorimin si dëshmi të instruksionit të Pejgamberit (s.a.v.s.) për atë që nuk di të pyes atë që di, si në hadithin e njeriut me lëndim koke, … 494 more words

Përgënjeshtrime Të Devijantëve !!

Aprovimi i Pejgamberit (s.a.v.s.) për Taklid

Mukalidët përdorin si argument transmetimin që babai i një punëtori i cili ka bërë zina‘ me gruan e punëdhënësit të tij ka thënë. “Me të vërtetë unë i kam pyetur njerëzit e dijes dhe ata më kanë informuar që biri im meriton njëqind goditje (me kamxhik) dhe një vit dëbim (përzërje) dhe që gruaja meriton gurëzim,” dhe i Dërguari i Allahut (s.a.v.s.) nuk e qortoi atë për… 324 more words

Përgënjeshtrime Të Devijantëve !!